Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

21:21
21:18
3569 d883 390
Reposted fromtwojgloswmojejglowie twojgloswmojejglowie viaou ou
17:42
7163 7020 390
Reposted fromnyaako nyaako viablackheartgirl blackheartgirl
17:42
9228 fd98 390
Reposted fromdivi divi viablackheartgirl blackheartgirl
17:39
Reposted fromshakeme shakeme viatea tea
17:39
Reposted fromshakeme shakeme viatea tea
17:39
7854 b187 390
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viafilmowy filmowy
17:39
8239 10dc 390

Jennifer Grey

Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viafilmowy filmowy

September 22 2018

21:01
(...) pewne zdarzenia w życiu pozostawiają trwałe ślady. Ale tych szczególnych nie można w żaden sposób usunąć. Ani chirurgicznie, ani chemicznie. Są bardziej trwałe niż tatuaże. Są trwalsze niż wszystkie blizny.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
20:58
Najpierw zachwycił mnie mądrością i skromnością, potem rozkochał w sobie, w końcu zabierał do łóżka. (...) Szeptał moje imię, kładł mnie na łóżku i dotykał tak, jak gdyby to był nasz ostatni raz. I całował mnie tak, jak gdyby był to ostatni pocałunek. Na dworcu lub na lotnisku.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty

May 25 2018

14:45
9213 e254 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaatranta atranta
14:37
8207 3cbb 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

January 28 2018

13:57
Nie widziałam nic smutniejszego od oczu, w których zgasła nadzieja, ale i nic piękniejszego od oczu, w których nadzieja zapłonęła na nowo małą iskierką wzbudzającą pożar trawiący wszystkie smutki.
— Lizz Murphy
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
13:33
Była silna,waleczna,odważna, niepokorna. Często uparta, nierzadko nieustępliwa. Zdecydowana indywidualista. Z zamiłowania pragmatyczka. Była. A później zjawił się On i już nic nie było tak jak dawniej...
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
13:32
To Ciebie chciałabym widzieć dzisiejszej nocy. To z Tobą chciałabym się śmiać i tańczyć. To Ciebie chciałabym pocałować i trzymać za rękę. Niestety. Czasami "chciałabym",  to za mało. Dużo za mało.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
13:32
Les femmes*! (...) Są wspaniałe! Mówią bez zastanowienia i potem cud — mają rację. Kobiety podświadomie obserwują tysiące najdrobniejszych szczegółów, nie wiedząc nawet, że to robią. Ich podświadomość sumuje te szczegóły, no i rezultat, który one nazywają intuicją.

* Kobiety
— Herkules Poirot
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
13:31
Życzę Ci, abyś przez 365 dni przekonywała się, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje. Życzę Ci odwagi w dokonywaniu wyborów, czasem zboczenia z wytyczonej ścieżki na rzecz nieznanej, ale wymarzonej drogi. Życzę Ci wytrwałości w realizacji celów, niepokorności w dążeniu do szczęścia oraz sukcesów. Sukcesów, które często są niewidoczne dla oka i tylko kobieta potrafi je zauważyć. Wstawaj z kolan, nawet gdy nie zauważysz żadnej pomocnej dłoni. Krzycz, gdy wszyscy będą obojętni. Walcz o siebie. Ten czas się nie powtórzy.
— N. Belcik
13:30
to będzie dobry rok
bez rocznic i postanowień
bez wspomnień i rozczarowań
— muchy
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viacytaty cytaty
13:29
13:29
Ze wszystkich sił we wszechświecie, najtrudniej jest przezwyciężyć siłę przyzwyczajenia. Siła przyciągania to przy niej pryszcz.
— Terry Pratchett
Reposted fromchujawa chujawa viaschizofreniczna schizofreniczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl