Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

12:23
8974 93c6 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaatranta atranta
12:19
Reposted frombluuu bluuu viaatranta atranta
12:14
11:16
11:14
7646 50aa 390
Reposted fromnyaako nyaako viatea tea
11:13
7718 63c2 390
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
11:12
1182 975a 390
Reposted fromnyaako nyaako viatea tea
11:10
3593 0593 390
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna

September 25 2017

07:39
1480 3171 390
Reposted fromeuo euo viablackheartgirl blackheartgirl
07:28
You can erase someone from your mind. Getting them out of your heart is another story.
— Eternal Sunshine of the Spotless Mind
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabeinthe beinthe
07:27
Surround yourself with people who can hear the sound of your soul.
— Jeff Hood
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
07:26
7718 63c2 390
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna

September 24 2017

18:50
7646 50aa 390
Reposted fromnyaako nyaako viatea tea

September 23 2017

10:56
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viapomimoze pomimoze
10:54
Na nic nie czekałem w tym roku jak na zbliżającą się jesień. Na koniec dłużącego się lata, na zimny wiatr wiejący wprost na mnie. Potrzebuję tej jesieni, potrzebuję odetchnąć, potrzebuję się posklejać. 
http://akrofobicznie.tumblr.com/post/165485933023/na-nic-nie-czekałem-w-tym-roku-jak-na-zbliżającą
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
10:53
Byłam przekonana, że jest osobą, na którą czekałam. Że tylko musiałam trochę wytrzymać dłużej. Bo przecież pasujemy do siebie idealnie. Tak wiele nas łączy, tak bardzo się zgadzamy. Powierzał mi rzeczy, których – jak sam twierdzi – nie znał nikt poza jego najbliższymi. A więc czułam się wyróżniona. I ta tęsknota, o której pisał, która z niego wypływała… Marzyłam, żeby towarzyszyć mu w tej drodze, którą idzie; by mu pomagać, wspierać go, inspirować. Słuchałam muzyki, której on słuchał i czułam, że przenikamy się gdzieś na jakiejś niewidocznej płaszczyźnie, do której wpuścił mnie z ostrożnością. Marzyłam, że kiedyś będziemy razem zanurzać się w tym świecie. W jednym pokoju. Że będzie mi dane zanurzyć rękę w jego włosach. Wyobrażałam sobie, jak razem w milczeniu siedzimy na ławce i wpatrujemy się w horyzont. Pragnęłam ukoić jego zmarznięte z zimna palce w swoich dłoniach. Bo mam zawsze ciepłe ręce.
http://zielonarzabka.blog.pl/
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viacytaty cytaty
10:53
10:53
9001 bf45
Reposted fromGroddjuret Groddjuret vialovebooks lovebooks

September 21 2017

17:16
2631 d24b 390
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie
17:03
If you must die, sweetheart,
die knowing your life was my life's best part.
— K.Henson 'You'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viahelenburns helenburns
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl