Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 28 2017

22:32
Nie okłamuj mnie bo kiedyś zamiast za włosy pociągnę Cię za słowa.
— Łukasz Jarema
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
22:31
Życzę Ci,abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę,z którą pragniesz być.Osobę na widok,której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę,o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
22:31
22:31
I do believe in symmetry, but it’s hard to see when we’re living so awkwardly.
— Brasstronaut - Bounce
Reposted frommuladhara muladhara viacytaty cytaty
22:31
Tak kocham Cię, Nie wiem jak to jest możliwe, Nie mogę się Ciebie z głowy pozbyć, Nie mogę żyć bez Ciebie, Nie mogę przestać być wredna dla Ciebie, bo Nie ma Cie przy mnie, Nie przytulasz mnie,  Nie dajesz mi wsparcia, Nie oglądamy razem głupich kreskówek,
Nie zwracamy na siebie uwagi, Nie sypiamy razem, Nie przejmujemy się sobą,

Jestem Alkoholiczką, Histeryczką, Psychicznie  Chorą Kobietą.
AliceInKillingLand
p.s To chyba jednak miłość mój drogi, nie przejdzie mi.

22:26
Z bólu, emocji, braku sił, wielkości w sobie, jest się często ostatecznym i bezkompromisowym, maluczcy biorą to za zły charakter, bo oni żyją byle jak, przez zaniechanie, płasko, kompromisowo.
— Krystyna Janda
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
22:26
Nic nie jest przyjemniejsze niż myślenie, czytanie, rozmowa, spotkanie z dziećmi, z przyjaciółmi, dobra herbata, film, spektakl, muzyka, kaszmirowy szal, inteligentne towarzystwo, wiedza, jesień, wiosna, lato, dobre, wygodne łóżko, wyrafinowane zapachy, piękne przedmioty, wspomnienia, spokój, uśmiech, śmiech, spacer z moimi psami.
— Krystyna Janda
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
22:25
Piękna kobieta jest zmysłowa i silna. Jej pewność siebie i elegancja wypływa z jej wnętrza.
— Francisco Costa
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
22:25
Wiem, że przyjaciele odchodzą, choć zawsze mieli być, i wiem, że nikt ich nie zastąpi, bo nikt nie jest do zastąpienia.
— Roma Ligocka "Radość życia"
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
22:24
To dzień, w którym możesz przypomnieć sobie ile jesteś warta. Docenić każdy moment swojego życia. Spróbować inaczej. Pozwolić na więcej. Odważyć się zacząć na nowo. To chwila, kiedy możesz uzmysłowić sobie swój potencjał. Czasem zboczyć, niekiedy zawrócić, ale wciąż iść. To odpowiednia pora, aby sobie zaufać, pozwolić na słabość czy dziecięcą radość. To czas, w którym znów możesz zacząć żyć. To dzień, który może nie zmienić niczego. Ty decydujesz.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
22:24
Nie widziałam nic smutniejszego od oczu, w których zgasła nadzieja, ale i nic piękniejszego od oczu, w których nadzieja zapłonęła na nowo małą iskierką wzbudzającą pożar trawiący wszystkie smutki.
— Lizz Murphy
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
22:24
4223 9002 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
22:23
Communicate with others, but also be sure to communicate with yourself. Be open. Don’t try to seal your thoughts into an endless, unseen darkness. Everything that you are must be seen, felt, and nurtured, for each part contributes to who you are as a whole.
— Nicole Addison @thepowerwithin (via thepowerwithin)
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
22:23
January 1st 2018 is a Monday. A fresh week, a fresh month and a fresh year. If you want to start over I don’t think you can possibly find a better time.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viacytaty cytaty

October 15 2017

12:23
8974 93c6 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaatranta atranta
12:19
Reposted frombluuu bluuu viaatranta atranta
12:14
11:16
11:14
7646 50aa 390
Reposted fromnyaako nyaako viatea tea
11:13
7718 63c2 390
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl